Personlig rådgivning - din garanti for optimal lejeindtægt

Beskatning og udlejningsøkonomi

Lejeindtægt samt indtægter for forbrugsafgifter skal selvangives. Westerland.dk Feriehusudlejning anbefaler skattereglen med fast fradrag på 40% Denne metode er den letteste og dermed også den mest benyttede til udlejning af feriehuse.

 


De første 41.800 kr. Du får i lejeindtægt er skattefrit. Al indtægt (husleje plus lejernes betaling for strøm, vand, olie m.m.) kan derefter fratrækkes yderligere 40%, mens den resterende del beskattes som kapitalindkomst.

 

 

Eksempel, 40% skatteberegning

 

Bruttolejeindtægt inkl. forbrugsafregning 120.000,- Kr.
Bundfradrag -40.900,-  Kr.
Lejeindtægt - bundfradrag   79.100,- kr.
   
Fradrag 40%  -31.640,- kr.     
Til beskatning   47.460,- kr.

 

Erland Nørgaard

Indehaver

Lisa Stecher

Ejerrådgiver & bureauchef

97339800