Kære husejer

Ny affaldsordning og affaldsbeholder ved dit sommerhus

Den 1. november 2020 træder den nye affaldsordning i kraft her i Ringkøbing-Skjern kommune, også ude ved sommerhusene.

Med den nye ordning skal madaffaldet sorteres fra restaffaldet, så madaffaldet i stedet for at blive brændt, bliver brugt i produktionen af biogas.  

Alle sommerhuse har nu fået tildelt de nye affaldsbeholdere, som er opdelt i 2 rum (madaffald og restaffald). Du ejer selv din nuværende affaldsbeholder, og du kan beholde den og for eksempel bruge den til haveaffald. Du kan også indlevere den på din genbrugsplads.

Kommunen ejer de nye affaldsbeholdere. De nye beholdere tages i brug når den nuværende tømmes sidste gang.


BEMÆRK:
Da vi har rigtigt travlt fredag og lørdag, beder vi alle der evt. har spørgsmål, kontakte os fra mandag 02.11.2020 kl. 09.00

Poser og køkkenstativ til madaffald

Kommunen omdeler 200 grønne poser til madaffald (ligger i affaldsbeholderen). Du skal selv sørge for en beholder eller et stativ til dit køkken.

Slipper poserne op, kan der købes nye på kommunens genbrugspladser (1 rulle med 50 poser koster kr. 50,-). Da dette vil blive en udfordring for vores udenlandske gæster, har vi hos Westerland.dk besluttet os for, at vi købe ekstra ruller hjem til vores lager, så gæsterne kan komme og få udleveret en ny rulle hos os. I det tilfælde afregner vi beløbet i forbindelse med din næste el og vandafregning.

Mere information om den nye ordning

Der vil helt sikkert være en del spørgsmål vedr. den nye affaldssortering - Ringkøbing-Skjern kommune har opsat en info side med de hyppigste spørgsmål og uddybende info som du kan besøge ved at klikke hér.

Her er det bl.a. info omkring sorteringen, hvor affaldsbeholderen må stå, køb af sække til ekstra affald osv.

Ordningen træder i kraft

Den gamle affaldsbeholder tømmes for sidste gang ved udgangen af oktober og en renovationsmedarbejder sætter en seddel på containeren, der på dansk, tysk og engelsk forklarer, at den ikke længere må benyttes, men at man skal tage den nye beholder i brug. Benytter I stadig den gamle efter 1/11 2020, vil den ikke blive tømt. 

Vi gør opmærksom på, at det er dig, der har ansvaret for at fjerne den gamle beholder fra huset.

Herefter bør du fjerne den gamle container og aflevere den på nærmeste genbrugsplads (Ringkøbing Genbrugsplads og Hvide Sande Genbrugsplads) - med mindre du selvfølgelig vil tage den med hjem og bruge den til et andet formål. Hvis du ikke har mulighed for det, så send os en mail eller ring til os. Så gør vi det mod et gebyr på 350 kr. forudsat, at den er tom.

Vi håber selvfølgelig, at alle fremtidige gæster vil følge retningslinjerne og sortere affaldet korrekt. Men da affaldsbeholderen er placeret udendørs og alle og enhver dermed har adgang til den, kan det nok ikke undgås, at der skal bestilles ekstra tømning pga. forkert sortering af og til.

Det er kun dig som sommerhusets ejer, der må bestille ekstra tømning, og det er også dig, der betaler gebyret herfor.

Overgangen til den nye ordning afhænger altså af, hvilken tømmekalender, dit feriehus er tilmeldt. Du kan se din tømmedato på kommunens hjemmeside lige her og i kommunens FAQ lige her finder du flere svar på spørgsmål omkring den nye affaldsordning.

 

App til mobil

I app'en Affaldsportal kan du se, hvornår din skraldespand tømmes næste gang. Du kan også indmelde manglende tømning eller bestille en ny affaldsbeholder.

App'en kan hentes til mobil og tablet i App Store og Google Play, download den her:

Installer via App Store (Iphone)
Installer via Google Play (Android)

 

Skraldespand til madaffald i køkkenet

Det er husejerens eget ansvar, hvordan affaldssorteringen i køkkenet organiseres. Men vi kan anbefale Ikea´s spændende løsninger som passer perfekt til de fleste typer køkkener.

Vi har indhentet tilbud til vores husejere fra 10-4 Byggecenter Ringkøbing.

Priserne er ren afhentningspris i byggecentret, og vi anbefaler alle vore husejere hurtigst muligt at finde den rette løsning og få skraldespanden monteret inden næste hold gæster ankommer til huset.

Har du spørgsmål, eller ønsker bestilling, kontakt:

10-4 Byggecenter Ringkøbing
Enghavevej 13
6950  Ringkøbing

 

 

Sorteringsvejledninger til gæsterne

Vi har netop modtaget Ringkøbing-Skjern Kommunes informationsmateriale, og er nu ved at udarbejde vores egne tilpassede vejledninger på dansk og tysk.

Vejledningerne bliver bestilt hjem som klistermærker, der kan monteres på de respektive affaldsbeholdere inde i køkkenet, så gæsterne ikke er i tvivl om, at de skal sortere madaffald og restaffald for sig og at de grønne poser udelukkende må bruges til madaffald.

På den måde kommunikerer vi med gæsterne lige dér, hvor sorteringen skal foregå, og er ikke afhængige af, at de får læst vores udleverede informationsmateriale fra ende til anden.

Vi satser på at have klistermærkerne klar ultimo uge 45, så du kan komme og afhente et sæt på kontoret, næste gang du er i Søndervig.

Afskærmning af din affaldsbeholder

Vi har lavet en aftale med Huset venture i Ringkøbing, som kan levere nogle rigtig flotte løsninger for dig der ønsker en flot afskærmning af affaldsbeholderen. 

Husetventure skriver om dem selv:
 

"Huset Venture er ikke som de andre. Vi er en socialøkonomisk not-for-profit virksomhed, der har et socialt mål om at skabe arbejdspladser til mennesker med reduceret arbejdsevne.

Vi ser muligheder og ressourcer, hvor andre ser begrænsninger, og vi er ikke bange for at tænke nyt og anderledes i vores stræben efter at skabe rum til alle på arbejdsmarkedet. Vi går selv forrest, da op mod 95% af vores ansatte er fleks- eller skånejobbere. Vi har cirka 160 ansatte i flere Huset Venture-virksomheder rundt om i landet.

Huset Venture arbejder både lokalt og nationalt for at nedbryde barrierer og bane vejen for, at flere mennesker med nedsat arbejdsevne bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet. Vi tror på, at socialøkonomiske virksomheder er og bliver en vigtig brik i fremtidens beskæftigelsespolitik. Det vil være til til gavn for både det enkelte menneske og for samfundet som helhed."

For yderlige information:
Huset Venture
Birkmosevej 20
6850  Ringkøbing

Tlf. 86 28 35 20