Blog post af Bent Guldberg

Info fra Søndervig vandværk

Info fra Søndervig vandværk

Bent Guldberg / Nov 13, 2017

Vi har modtaget følgende info fra Søndervig vandværk
Af Bent Guldberg

 

Vi har i dag lovet at udsende følgende information fra Søndervig Vandværk:

 

Pr 1. januar ophørte samarbejdet mellem RKSK Forsyning og Søndervig Vandværk, som ikke betyder andet for dig som forbruger, end at vandafgiften nu skal betales direkte til Søndervig Vandværk.

 

Årsopgørelsen for 2020 og opkrævningen af 1. rate for 2021, vil blive sendt til forbrugerne pr brev, hvor Søndervig Vandværk vil opfordre hver enkelt forbruger, til at tilmelde fremtidige opkrævninger fra Søndervig Vandværk til PBS – Betalingsservice.

 

Ønsker man yderlig information om værkets drift, henvises til vores nye hjemmeside, som er https://www.sv-vand.dk/

 

Mail - SMS-servicen er gratis:
Vil du tilmelde en mail adresse eller mobiltelefon kan du klik på linket her:
https://www.sv-vand.dk/Selvbetjening/Til-afmeld-SMS

 

Som forbruger hos Søndervig Vandværk er der mulighed for at få en mail eller SMS med information om driftsforstyrrelser, f.eks. en kort nedlukning for drikkevandet i et bestemt område, vandbrud, forurening eller lignende.

 

Søndervig Vandværk ser frem til forsat at forsyne vores forbruger med rent drikkevand af høj kvalitet. ????

 

Med venlig hilsen

Søndervig Vandværk