Vi er her for dig

Har du spørgsmål eller andet som vores hjemmeside ikke giver svar på, så er du meget velkommen til at kontakte os!

Kontakt os her

Feriehusudlejernes Brancheforening

WESTERLAND.DK er naturligvis medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening.

For at blive optaget i Feriehusudlejernes Brancheforening kræves flere års erfaring og stabilitet indenfor turisterhvervet. Specifikke krav til bl.a. personalet, heriblandt at personalet taler flere sprog, at der er udvidet åbningstid i højsæsonen, at gæsterne kan henvende sig på et kontor nær destinationen, og at der er etableret en forretningsgang, som sikrer feriehusets standard og er i stand til at klare akut opstået problemer.

Feriehusudlejernes Brancheforening har følgende formål:

  At virke for en samlet, enig og stærk branche.

 At styrke den kollegiale forståelse og samarbejdet mellem branchens udøvere.

 At virke for en generel højnelse af branchens anseelse, bl.a. ved at tilvejebringe og opretholde såvel etisk som

    forretningsmæssigt forsvarlige forhold indenfor feriehusbranchen.

                                                                                                                                                                                                                               Læs mere om Feriehusudlejernes Brancheforening.